DRACONTIUM je butiková slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti strategického poradenstva a investičného managementu. Poskytujeme komplexné konzultačné služby lokálnym aj zahraničným klientom pôsobiacim v širokom spektre sektorov. Naša pridaná hodnota je založená na kombinácii mnohoročných skúseností z popredných advokátskych kancelárií, prostredia investičných firiem a private equity. DRACONTIUM tiež spravuje vlastné špecializované investície, pričom radi prediskutujeme možnosti Vašej participácie.

Pri našich projektoch sa zameriavame na poradenstvo pre malé a stredné podniky, či afluentné rodiny a jednotlivcov. Služby spoločnosti DRACONTIUM okrem iného zahŕňajú nasledovné:

  • analýza investičných príležitostí a komplexná správa investícií
  • poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov a nehnuteľností
  • optimalizácia vlastníckych štruktúr a interných procesov
  • analýza obchodných rizík vyplývajúcich z právnych vzťahov a súdnych sporov
  • služby micro family office

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2023 - 2024:

Pre klienta, rodinu zakladateľov lídra v oblasti vývoja, výroby a distribúcie funkčných potravín, sme navrhli a spolu s ďalšími odbornými poradcami sfinalizovali novú vlastnícku štruktúru. Následné zrealizovanie tejto štruktúry v praxi znamenalo, okrem iného, aj prevzatie významného minoritného podielu v portfóliových spoločnostiach nastupujúcou generáciou rodiny. Aktuálna štruktúra zabezpečuje optimálny priestor pre ďalšiu podporu a rozvoj spoločností, pričom umožňuje aj efektívnu správu rodinného majetku a otvára priestor pre jeho diverzifikáciu. Súčasťou implementácie zmien bolo tiež ustanovenie boardu vlastníkov a nastavenie pravidelnej kontroly dosahovaných ukazovateľov, a to s ohľadom na celkovú stratégiu investícií do technológie, vývoja nových produktov a tvorby pridanej hodnoty pre koncových zákazníkov.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2020 - 2021:

Bezprostredne po prepuknutí prvej vlny COVID-19 sme pre zahraničného klienta prevzali významnú komerčnú nehnuteľnosť s komplikovanými nájomnými vzťahmi a slabou platobnou morálkou. Po onbordingu investície do portfólia klienta a jej stabilizácii bolo potrebné optimalizovať procesne aj finančne jej prevádzku, refinancovať nehnuteľnosť novým bankovým financovaním a spolu s poradcami pre tento segment definovať jej strednodobú stratégiu rozvoja. Počas obdobia holding period, ktoré v tomto prípade trvalo 18 mesiacov, došlo k navýšeniu tržieb z nájomného takmer o štvrtinu a jeho výber dosiahol stopercentnú úspešnosť. K tomuto prispela najmä naša práca s analytickými dátami a dôrazná kontrola finančných tokov. Rola DRACONTIUM na tomto projekte končila prípravou jeho divestície, komplexným zastrešením predaja novému vlastníkovi až po odovzdanie areálu a úplným vysporiadaním právnych a obchodných vzťahov súvisiacich s predajom.

DRACONTIUM s.r.o.
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO: 48031763, IČ DPH: SK2120040208

Maroš Dragúň
E: maros@dracontium.sk
T: +421 915 134 904